Mimar Sinan

Mimar Sinan ile ilgili bilgileri 3 kaynaktan öğreniriz. Bu kaynaklar;

Tezkiretü’l Bünyan, Tezkiretü’l Ebniye ve Tuhfetü’l Mimarin’dir. Kısaca hepsini “Yapılar Kitabı ya da Mimarlık Kitabı” olarak çevirebiliriz. Sinan’ın bazı eserleri yalnızca tek kaynakta, bazıları ikisinde bazıları da hepsinde yazar. Bu farklılıklardan dolayı Sinan’ın toplamda 344-477 arası eseri mevcuttur. Bazıları bizzat kendisi tarafından inşaa edilmiş, bazıları yalnızca çizimleri ile öğrencileri tarafından inşaa edilmiştir.

Bina Tipi

TB

TE

TM

Üç

İki

Bir

Toplam

Cami

81 84 102 80 2 25 107

Mescit

50 52 46 45 6 1 52

Mezar

19 22 40 16 4 25 45

Medrese

61 63 70 58 4 12 74

Darü’l-kurra

7 7 8 7 0 1 8

Mektep

0 0 6 0 0 6 6

Tekke

0 0 6 0 0 6 6

Daü’ş-şifa

3 3 3 3 0 0 3

İmaret

16 18 21 15 0 7 22

Kervansaray

17 20 27 14 5 12 31

Saray

33 35 28 24 10 4 38

Kasır

0 0 5 0 0 5 5

Ambar

6 8 6 5 2 1 8

Hamam

37 52 40 35 5 16 56

Köprü

8 8 7 6 2 1 9

Su Kemeri

6 6 7 6 0 1 7
Toplam 344 378 422 314 40 123 477

TB: Tekiretü’l Bünyan; TE: Tezkiretü’l Ebniye; TM: Tuhfetü’l Mimarin Üç: Üç yazmada da belirtilen eserler; İki: İki yazmada belirtilenler; Bir: Bir yazma da belirtilenler (Kuran 1987)