Eyüp Rotası

Sokollu’nun İstanbul’da yaptırdığı 2 külliyeden biridir. Türbesi bu külliyenin içindedir. Yakınlarında Eyüp Sultan Cami’nin bulunması sebebiyle külliyenin camisi yoktur.

Siyavuş Paşa Evladı Türbesi, Sokollu Külliyesi’nin karşısındadır. Aslında Siyavuş Paşa türbeyi vefat eden oğulları için yaptırmıştır. Ancak kendisi de bu türbe ade gömülü olduğundan türbe günümüzde Siyavuş Paşa Türbesi olarak bilinir.

Pertev Paşa türbesi, Siyavuş Paşa Evladı Türbesi’nin arka sokağındadır.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi Eyüp Zal Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Aleminde hokka ve kalemin bulunduğu tek cami Nazlı Defterdar Mahmut Çelebi Cami Eyüp’ün Nişanca semtindedir.