Saraylar

DOLMABAHÇE SARAYI (1839-61)

Sultan Abdülmecit tarafından Balyan ailesine yaptırılan saray Mâbeyn-i Hümâyûn (Selâmlık), Muâyede Salonu (Tören Salonu) ve Harem-i Hümâyûn isminde 3 bölümden oluşur. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yapı 1984 ylında müzeye çevrilmiştir. Osmanlı’nın batıya açılan penceresi, doldurulan bahçesidir. Osmanlı, Topkapı Sarayı’ndaki oba mimarisinden sıyrılmış, dikey büyüyen batı tarzında bir saray inşa ettirmiştir.


II.Abdülhamit döneminde her şehre bir saat anlayışı ile 1895 yılında tamamlanan Saat Kulesi de Balyan ailesi tarafından yapılmıştır.

TOPKAPI SARAYI (1565-78)

Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık geçmişinin 400 yılı boyunca devletin idare edildiği yer. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan saray Kanuni dönemine kadar yalnızca idare merkezi olarak kullanılmış, Kanuni döneminde harem de Eski Saray olarak bilinen günümüz İstanbul Üniversitesi Beyazıd kampüsündeki yapıdan buraya taşınmıştır.