Sultanahmet ve Civarı

Kanuni’nin biricik aşkı Hürrem Sultan için 16.yy’da Mimar Sinan’a yaptırdığı Haseki Hürrem Hamamı..Günümüzde aynı işlevi ile kullanılmaya devam ediyor. Osmanlı tarihinde erkek ve kadın kısımlarının aynı aksta yapıldığı ilk örnektir.

6.yy’da Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yapılan İstanbul’un fethi ile camiye dönüştürülen, tarihte aralıksız ibadet mekanı olarak en uzun süre kullanılan tek yapı Ayasofya….sağdaki fotoğraf sultanların ibadet mekanı olan mermermerden yapılmı bir şaheser..hünkar mahfili…

Deisis Mozaiği; sağda Yohannes Prodromos(Vaftizci Yahya) ve solda Meryem, ortadaki Pantakrator İsa’ya kıyamet günü insanlığın affedilmesi için yalvarıyorlar. bu mozaiğin 12.yy’a tarihlendiği tahmin edilir.

Ortada Meryem, kucağında bebek İsa, sağ tarafında İstanbul’u İstanbul yapan Bizans imparatoru Constantin, sol tarafında Ayasofya’yı inşa ettiren Jüstinyen ellerinde tuttukları Constantinopol’ü simgeleyen surları ve Ayasofya’yı İsa’ya sunuyorlar.

Son fotoğrafta gördüğünüz delik İstanbul’un neminin ölçüldüğü yerdir. Günümüzde dilek taşı olarak kullanılır. Baş parmağını deliğe yerleştirip elini içinden çıkarmadan tam tur döndürebilenlerin dileğinin gerçek olacağına inaılır. Ayrıca bu deliğin Fatih’in Ayasofya’yı kıbleye çevirip camiye dönüştürdüğüne yıllarca inanılmıştır.

Günümüz Ayasofya’sı aynı yerde yapılan 3.mabedtir. Sol resimde gördüğünüz bir önceki Ayasofya’dan kalanlardan bir örnek. Ayasofya’nın girişinde, bahçede kazılarda çıkarılanları görmek mümkündür. Sağdaki resimde Ayasofya’nın kubbesini görmekteyiz. Ayasofya’nın kubbesinde Nur Suresi’nin 35. ayetinin yazılıdır. Kilise döneminden kalan serafim (tanrının tahtını koruduğuna inanılan) melekleri ise kubbeyi taşır.

Mimar Sinan’ın ve Osmanlı mimarisinin en güzel türbe örneklerinden biri olan Ayasofya’daki II.Selim türbesi ve çalınan duvar mozaiği..

Ayasofya’daki tek türbe II.Selim’e ait değildir.

Günümüz Sultanahmet Meydanı, Bizans dönemi hipodromunun ortasında kalan ve günümüze gelen 3 sütundan biri olan Obelisk..Dikilitaş, Mısır firavunu III. Tutmosis tarafından MÖ.15. yüzyılda yaptırılmış ve Karnak tapınağının güneyine dikilmiş ve Constantin’in isteği ile İstanbul’a getirilmiştir. Taşın üzerindeki hiyerogliflerde III. Tutmosis’e övgüler yazılmıştır.

Kaidesi Teodusius zamanında yaptırılmış, mermer kaidenin dört cephesinde hipodromda yapılan gösterilerde kraliyet ailesini halkı selamlarken, elçileri ve hediyelerini kabul ederken gösterilmiştir. Taşın en alt kısmında Grekçe ve Latince yazılan tabletler vardır.

Obelisk’in arkasındaki sütunun orjinali bakır levhalarla kaplıdır. Örme Taş olarak bilinen sütun VII. Constantin tarafından dedesi I.Basil’in zaferlerine övgü amacıyla yaptırılmıştır. Yapıldığında her tarafı tunç plakalarla kaplı ve en üstünde bir küresi olan sütunun plakaları IV.Haçlı Seferi sırasında eritilmiş, üzerindeki küre ise çalınmıştır. Meydandaki son sütun ise Yılanlı sütundur. Perslerin yendikleri 31 Yunan şehrinden topladıkları ganimetleri eriterek yaptırdıkları orijinalinde Delfi Apollon tapınağında bulunan sütun yine Konstantin tarafından İstanbul’un imarı sırasında getirtilmiştir. Tepesinde bulunması gereken 3 yılından ancak biri günümüze ulaşmış, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

İstanbul’un merkezi Milyon Taşı.. Roma döneminde burada İstanbul’un tam ortasında bir anıt vardı, bu anıttan itibaren her 1 Roma milinde bir mil taşları konularak mesafeler hesaplanırdı. Günümüze Milyon taşından kalan bu küçük sütun, Yerebatan Sarnıcı’nın yanında yer alır.

Bizans Sarayı’nın su deposu Yerabatan Sarnıcı…ve içindeki Medusa Başı

Alman İmparatoru II.Wilhelm(Kayser) tarafından Almanya’da yaptırılıp 1901 yılında Sultanahmet Meydanı’da yerleştirilmiştir. Hem Alman mimarisinin hem Osmanlı mimarisinin yapısal özelliklerini taşıması sebebiyle özgündür.

Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan Maktul Damat İbrahim Paşa Sarayı.

ve meydana ismini veren turistlerin içindeki 20.000’den fazla turkuaz çiniler sebebiyle Blue Mosque olarak bildikleri Sultanahmet Cami.. Mekke dışındaki ilk 6 minareli cami..

Osman Hamdi Bey tarafından kurulan dünyanın en iddialı müzelerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi..

Hazerfan Ahmet Çelebi’nin kanat takıp 17. yüzyılda uçtuğu, Cenevizlerden kalan en güzel eser.. Galata Kulesi